Wij voegen graag de daad bij het woord en laten zien waar onze expertise ligt. Zo heb je er als opdrachtgever een zekerheid bij.

Perplex investeert doorlopend in het opdoen en delen van kennis. Op alle voor ons relevante gebieden volgen we trainingen en workshops op het hoogste niveau. We benchmarken en werken samen in brancheverenigingen zoals DDA en IAB. Daarnaast investeren we in partnerships met strategische partijen zoals Microsoft, Umbraco en Google.

Quote start
De opgedane kennis houden we niet alleen voor onszelf. We leveren een actieve bijdrage aan het opleiden van jong talent in onze branche. We zijn kennispartner van Fontys Hogescholen en zijn actief binnen NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing)
Quote stop

Microsoft Gold partner

Perplex is Gold Partner van Microsoft op de competentie 'Application Development'. De programmeurs worden getoetst op specifieke kennis en Microsoft ondersteunt Perplex waar nodig.

Google certified partner

Perplex is gecertificeerde specialist op het gebied van Google-producten, Samen met u bepalen we welke producten geschikt zijn voor het behalen van uw doelstellingen.