• Home
  • Blog
  • Kies voor een toegankelijke website, voor iedereen

Kies voor een toegankelijke website, voor iedereen

Het goed kunnen gebruiken van het internet is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Middels het volgen van speciale Webrichtlijnen wordt een website toegankelijk voor iedere gebruiker, ongeacht een functiebeperking.

Denk aan ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, blinden en slechtzienden, mensen met een beperkte handfunctie, doven en slechthorenden of bezoekers met een verminderde leesvaardigheid.

Stichting Waarmerk Drempelvrij.nl (SWD)

Het Waarmerk Drempelvrij.nl is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Perplex kan uw site ontwikkelen volgens de geldende richtlijnen, zodat een (externe) inspectie-instelling na controle het Waarmerk Drempelvrij verstrekt. Het uitgangspunt is het toepassen van de zogenaamde WCAG 2.0, de internationale norm voor toegankelijkheid van webcontent. Daar bovenop voldoet een Drempelvrij website ook aan de aanvullende (Nederlandse) Webrichtlijnen versie 2. 

Er zijn drie niveaus waarin de website Drempelvrij gemaakt kan worden en het is ook mogelijk slechts een deel van de site te laten voldoen. Voor overheidswebsites zijn de richtlijnen van het hoogste niveau verplicht. 

De richtlijnen in de praktijk

Het ideale moment om een website toegankelijk te maken, is bij aanvang van het ontwikkelingstraject. Veel aspecten die van belang zijn neemt Perplex vanuit usability-perspectief standaard mee. Van de overige aandachtspunten zijn we volledig op de hoogte zodat we die expliciet kunnen (blijven) checken gedurende de realisatie. Voorbeelden daarvan zijn: het programmeren van handigheidjes voor software van blinden en slechtzienden, mogelijk maken van navigeren via het toetsenbord en additioneel standaardiseren van bepaalde code. 

Vlak voor of na livegang kunnen de richtlijnen eveneens binnen een website worden doorgevoerd. Gezien het feit dat dit met terugwerkende kracht is, is het dan echter een minder efficiënt moment. Ook voor sites met veel video- en audiofragmenten, of PDF-documenten, is er soms meer tijd benodigd.

Wilt u nog een stapje verder gaan? Aanvullend op Drempelvrij certificering, kunnen we u ook helpen bij implementatie van voorleessoftware. Daarmee wordt tekst op een webpagina omgezet naar spraak en de voorgelezen tekst ook netjes gehighlight. 

Aan de slag?

In principe komt het toegankelijk maken iedere website ten goede. De grootste toegevoegde waarde heeft het wanneer u een brede doelgroep aanspreekt.
Doe een eerste check voor uw website of stel ons gerust uw vraag!