Athlon & Perplex

Bij Athlon draait alles om de mobiliteit van haar klanten in een wereld die onderhevig is aan vernieuwing en disruptie. Een speelveld waar ook online buiten de kaders moet worden gedacht. Gezamenlijk boeken we zodoende erg interessante resultaten.

Cases:

  • Hoe kan je leasen nog aantrekkelijker maken? Samen met ChangeMyCar ontwikkelden we een webapp waarin de gebruiker door het autoaanbod kan swipen.
  • Niet alleen vanuit een nieuwe partner verwachtte Athlon meer advies en inspiratie, ook op digitaal gebied viel er nog de nodige winst te behalen. Een digitale inhaalslag, wat vorm kreeg als een nieuw internationaal contentplatform