AZL & Perplex

AZL, een van de grootste pensioenuitvoeringsorganisaties van Nederland, verzorgt onder meer de communicatie voor bijna 60 pensioenfondsen. Sinds 2013 ondersteunen we AZL als online partner. Van proactief advies tot implementatie; samen ontwikkelen we de online communicatie richting ongeveer 1 miljoen deelnemers. 

Cases:

  • we ontwikkelden een flexibel platform voor alle (meer dan veertig) pensioenfondswebsites die AZL onder haar hoede heeft,
  • met creatieve content komt het onderwerp tot leven, bijvoorbeeld met de visuele pensioenplanner en een animatie van het jaarverslag.