Conducto & Perplex

Conducto bewijst dat online succes ook bereikbaar is voor kleinere organisaties. Vanuit een onderscheidende visie bouwen we samen met Conducto aan een doordachte reeks van online oplossingen zoals een corporate website, spendanalyse dashboards, een klachtenmeldpunt voor aanbestedingen en een opleidingensite.

Cases: