Mercedes-Benz Insurance Services & Perplex

Mercedes-Benz Insurance Services behoort tot het Daimler concern en is gespecialiseerd in motorrijtuigenverzekeringen. Perplex heeft een POS-systeem ontwikkeld dat voldoet aan de nieuwe wetgeving en waarmee direct een flinke optimalisatieslag is gemaakt. Naast het POS-systeem wordt een nieuwe website ontwikkeld, inclusief uitgebreid consumentenportaal.

Cases:

  • Met de nieuwe wetgeving vanuit AFM, is vernieuwing van het huidige point-of-sale systeem (POS) noodzakelijk. Deze wetgeving bepaalt dat dealers geen advies uit mogen brengen.
  • Het POS-systeem neemt de adviesrol over, waardoor de dealer niet met “gebonden handen” achterblijft.
  • Daar waar in het oude POS veel “onnodige” informatie ingevuld moest worden voor het berekenen van premie, is dit in het nieuwe systeem teruggebracht tot 4 eenvoudige stappen. 
  • Naast het POS-systeem ontwikkelt Perplex een nieuwe website voor Mercedes-Benz Insurance Services (waarin 4 websites samengaan) inclusief uitgebreid consumentenportaal.
Premieberekening in vier stappen