Verkoopkanaal verzekeringen

Dealersysteem, website & consumentenportaal

Wegens aangescherpte wetgeving vanuit AFM was vernieuwing van het huidige point-of-sale systeem (POS) noodzakelijk. De nieuwe wetgeving bepaalt dat enkel gecertificeerden advies mogen uitbrengen. In het geval van Mercedes-Benz Insurance Services bezitten enkel F&I managers en medewerkers van het hoofdkantoor dit benodigde certificaat. Echter het grootste verkoopkanaal was tot dusver het dealernetwerk.

De case: hoe passen we het systeem zo aan, dat het voldoet aan de wetgeving én het dealernetwerk intact blijft. Waar is ondersteuning en optimalisatie mogelijk en hoe kunnen we de online verkoop via de website als significant kanaal inrichten. Na ruim vier jaar met het systeem gewerkt te hebben, zijn er uiteraard ook wensen vanuit huidige gebruikers. Deze wensen zijn ook direct meegenomen in de ontwikkeling.

Wat ging er aan vooraf?

Voorafgaand aan de ontwikkeling zijn we in gesprek gegaan met alle betrokkenen (klanten, direct sales, dealers en F&I managers) en hebben we in de showroom bij de dealer als "klant" het afsluiten van een verzekering ervaren. Met deze inzichten wisten we wat er voor POS 3.0 nodig was, namelijk een systeem dat vooral servicegericht is richting de klant en goed werkbaar voor de dealer.

Functioneel werkbaar, maar met ruimte voor verbetering

Uit het gesprek met de dealers kwam naar voren dat men samen met de klant een auto samenstelt. De (auto)verzekering is een bijproduct, maar wel een hele belangrijke en noodzakelijke. Helaas kostte het afsluiten van de verzekering onevenredig veel tijd. Door in de nieuwe oplossing de achterliggende systemen onderling te laten communiceren is dit enorm verbeterd. De dealer kan nu met een paar klikken een offerte op maat aanbieden, waarin een gedegen advies is opgenomen.

Formulier Mercedes-Benz Insurance Services

POS: premieberekening in slechts 4 stappen

Daar waar in het oude POS veel “onnodige” informatie ingevuld moest worden om een premie te berekenen, is dit in het nieuwe systeem teruggebracht tot 4 eenvoudige stappen. Na het invoeren van het kenteken, het aantal schadevrije jaren, de kilometrage en de postcode verschijnt direct een premie. Het systeem neemt de adviesrol over; er verschijnt een gedegen advies van een F&I manager of gecertificeerde medewerker van Mercedes-Benz Utrecht (hoofdkantoor). Is de klant nog niet zover om een polis af te sluiten, dan kan de dealer het advies per e-mail versturen. De klant ontvangt vervolgens een interactieve offerte in PDF-vorm. Deze PDF is gepersonaliseerd en geeft een helder beeld van de premie, mogelijke dekkingen, het afsluiten van de polis en de vervolgstappen.

Nieuwe website én consumentenportaal

Naast het POS-systeem voor dealers is ook een nieuwe website voor Mercedes-Benz Insurance Services ontwikkeld. Daar waar vier websites hetzelfde doel hadden, namelijk het afsluiten van een verzekering voor motor, bedrijfswagen en auto (Mercedes-Benz, Smart, Multi-merk), zijn deze sites vervangen door één website. Deze website zorgt ervoor dat de consument ook zelfstandig, online een verzekering kan afsluiten, inclusief advies op maat.

Verzekeringsaanvragen moeten voldoen aan bepaalde (acceptatie-)eisen. Blijft de aanvraag binnen de gestelde eisen, dan kan de verzekering of polis geheel zonder tussenpartij online worden afgesloten.

Online schade melden

Naast de nieuwe website is er ook een consumentenportaal ontwikkeld. In dit portaal kan de consument alles wat betreft zijn account, polissen, offertes en dekkingen inzien, dit wijzigen en zelfs een nieuwe offerte aanvragen. Ook is het mogelijk om schade te melden en kan direct berekend worden wat de invloed van de melding op de premie is. We hebben ernaartoe gewerkt dat er geen fysiek formulier meer nodig is bij schade zonder tegenpartij. Hiermee is een enorme optimalisatieslag gemaakt. Schade kan online gemeld worden. Dit scheelt papier en maakt het vooral voor de consument een stuk eenvoudiger. Om het merendeel van de klanten te bereiken en te informeren over het nieuwe portaal is gekozen voor klantactivatie per e-mail en brief.

Premieberekening in vier stappen

Het eindresultaat?

Ondanks dat het nieuwe POS vanuit noodzaak is geboren (nieuwe wetgeving vanuit AFM), is direct een flinke optimalisatieslag gemaakt. De adviesrol wordt nu volledig online vervuld, het proces is nog beter afgestemd op het dealernetwerk en uiteenlopende wensen en eisen vanuit gebruikers zijn direct meegenomen. Dit maakt dat POS 3.0 ook écht van meerwaarde is voor alle betrokkenen.

Nieuwsgierig naar voorbeelden van wat we doen?
In één oogopslag inzicht

Fleet Portal

'Fleet Manager' blijkt voor slecht enkele tientallen personen in Nederland een fulltime baan te zijn, meestal wordt wagenparkbeheer naast andere werkzaamheden uitgevoerd. Hoe maken we wagenparkbeheer inzichtelijk en eenvoudig voor iedereen? Dit vroeg om een insteek waarbij gebruiksvriendelijkheid bovenaan de agenda kwam te staan.

Bekijk deze case