ZekerWeten.nl

Snel zekerheid

In een ziekenhuis kom je het liefst zo min mogelijk. Maar als je dan toch wordt doorverwezen, dan wil je ook weten wat je precies te wachten staat. Hoe verloopt het onderzoek, welke voorbereiding is daarvoor nodig? En kun je eigenlijk zelf een keuze maken uit een locatie of aanbieder voor dit onderzoek?

Laboratoriumonderzoek, beeldvormend onderzoek, hartfunctie-onderzoek & longfunctie-onderzoek.

Diagnostisch onderzoek door ZekerWeten

ZekerWeten biedt een breed pakket aan diensten op het gebied van laboratoriumonderzoek, beeldvormend onderzoek, hartfunctie-onderzoek en longfunctie-onderzoek. Dit onderzoek kan meer zekerheid geven of bepaalde ziektebeelden uitsluiten en vindt vaak plaats na doorverwijzing door een huisarts of verloskundige. Omdat ZekerWeten onderdeel is van Rijnstate, kan daarbij gebruik gemaakt worden van de specialisten van het ziekenhuis. 

Gebruikersonderzoek door Perplex

Ook wij onderzoeken graag! Voor realisatie van ZekerWeten.nl is gestart met gebruikers- en usability onderzoek. Het gebruikersonderzoek heeft zich gericht op de stappen die een patiënt doorloopt bij een onderzoek, de behoeften en emoties die daarbij een rol spelen en de informatie die gewenst is. Los van de praktische informatie is geruststelling bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel, maar welke vorm is daarvoor het meest geschikt?

Usability onderzoek

Op basis van een eerste prototype / klikmodel richtte het usability onderzoek zich voornamelijk op de manieren waarop naar informatie wordt gezocht, de beleving en het gebruiksgemak.

Het resultaat is inmiddels zichtbaar op ZekerWeten.nl, waarop zowel informatie voor patiënten als voor zorgverleners aangeboden wordt; twee doelgroepen met een behoorlijk uiteenlopende informatiebehoefte.

Voor zorgverleners

Zorgverleners, waaronder huisartsen, kunnen de website raadplegen tijdens een consult met een patiënt en hebben de mogelijkheid direct onderzoeksmaterialen en formulieren op te vragen.

Deze aanpak leidt tot betere voorlichting van de patiënt die ook na het consult de website kan raadplegen bij een doorverwijzing naar een van de onderzoeksafdelingen van ZekerWeten.

Voor patiënten

Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is om een beeld te kunnen vormen bij wat je te wachten staat. Op welke afdeling kom je terecht, hoe wordt het onderzoek uitgevoerd, welke voorbereiding is nodig en wat kun je het beste aantrekken of meenemen? 

Samen met de tarieven en een patiëntfolder zorgt dit voor een goed totaalbeeld, maar ook voor geruststelling en herkenning. Beide doelgroepen kunnen daarnaast simpel en snel de beste locatie selecteren voor een onderzoek en een antwoord vinden op veelgestelde vragen.

Op elk moment

De zorgverlener gebruikt voornamelijk een groot scherm dat vast op zijn bureau aanwezig is, terwijl een patiënt veel meer varieert in het gebruik van apparaten. Zowel in de voorbereiding op het onderzoek als onderweg naar de onderzoekslocatie moet informatie snel en makkelijk vindbaar zijn. De informatie die wordt geboden is dan ook op elk apparaat gelijk, maar heeft op een computer, tablet of smartphone wel een eigen vorm.

Locaties

Een patiënt heeft de vrijheid zelf een locatie te kiezen voor een onderzoek. Binnen de interactieve kaart van ZekerWeten is het mogelijk een locatie te vinden op basis van het onderzoek dat je moet ondergaan, de openingstijden van de locatie en de afstand op basis van je eigen postcode. Per locatie zijn daarbij de contactgegevens en specifieke openingstijden van een onderzoeksafdeling direct inzichtelijk. 

Door middel van dit gebruiksgemak dragen we bij aan een prettige ervaring,
zodat de patiënt zich kan richten op wat het meest belangrijk is: zijn of haar gezondheid.

Nieuwsgierig naar voorbeelden van wat we doen?

Nieuwsgierig naar meer voorbeelden van wat we doen?

gebruiksvriendelijk en drempelvrij

VieCuri.nl

Meer dan 1.000 informatieve pagina's en 750 digitale folders helpen bezoekers een goed beeld te geven over de specialisten en specialismen van VieCuri. Gebruiksvriendelijk, snel en drempelvrij kunnen patiënten hun weg vinden in de ziekenhuissite, dankzij uitgebreide usability tests, optimalisatie als toegankelijke website en integratie van een voorleesfunctie. Ook aan de medewerkers van VieCuri is gedacht: zij gebruiken dagelijks het speciaal op maat gemaakte intranet.

Bekijk deze case