VieCuri Medisch Centrum & Perplex

Ziekenhuis VieCuri zet stevig in op digitalisering van de zorg. Na de overgang naar een Elektronisch Patientendossier (EPD), werd Perplex gevraagd te helpen bij het behalen van de volgende digitale mijlpaal: een nieuwe website. 

Cases:

  • VieCuri.nl: gebruiksvriendelijk, snel en drempelvrij je weg vinden in de ziekenhuissite met meer dan 1.000 informatieve pagina's en 750 digitale folders.
  • Maatwerk intranet: de ruim 3.000 medewerkers van het Medisch Centrum kunnen - zonder een extra keer in te loggen - terecht in het intranet, dat naar eigen wens te personaliseren is.