Usability-onderzoek

Wie kan er beter bepalen of een gebruiker gemakkelijk de gewenste acties kan uitvoeren en/of informatie kan vinden op een website, dan de gebruiker zelf? Door het uitvoeren van een usability-test wordt de gebruiksvriendelijkheid van jouw website getest. Gebruikers worden met behulp van testscenario's uitgedaagd om diverse opdrachten uit te voeren en daarmee vooraf gestelde doelen te behalen. Hierdoor is gemakkelijk te achterhalen wat goed werkt op de website maar ook waar (onvoorziene) knelpunten zitten. Ons advies? Iedereen zou zijn website moeten testen! 

Een goede basis

Een goed onderzoek begint met een goede basis. Voordat we aan de slag gaan bepalen we de onderzoeksvraag, testdoelen, focus en randvoorwaarden. Samen bepalen we wat we gaan onderzoeken en waarom. We proberen zoveel mogelijk een vaste structuur te volgen zodat we efficiënt te werk kunnen gaan en het maximale uit het onderzoek halen. Natuurlijk is elke onderzoeksvraag anders en kijken we altijd of een aangepaste aanpak nodig is.

Verkennend onderzoek

Hoe presteert de website momenteel? Zijn er statistieken die direct opvallen? Tijdens het vooronderzoek brengen we dit globaal kaart. Deze inzichten worden meegenomen en er wordt in overleg een onderzoeksvraag vastgesteld. Zodra deze bekend is starten we met een expertreview en op basis daarvan wordt er een diepgaandere analyse uitgevoerd om vooraf al zoveel mogelijk inzichten te verzamelen. 

We hebben usability-testen uitgevoerd voor onder andere: 

Expertreview

Niet alles hoeft getest te worden tijdens een usability-test. We beginnen onze onderzoeken altijd met een expert review waarbij één van onze UX specialisten op basis van zijn kennis en ervaring de website doorloopt. De website wordt ook gecheckt aan de hand van een checklist op basis van eerdere onderzoeken en experts. Het resultaat is een lijst met mogelijke aanknopingspunten, maar belangrijker; de basis voor het vervolgonderzoek.

Het vervolgonderzoek

Na het vooronderzoek gaan we daadwerkelijk testen met échte gebruikers. Hierbij is het wenselijk dat deze gebruikers tot de doelgroep van de organisatie behoren.

We stellen opdrachten op, die de gebruikers op de website zullen uitvoeren. Door het uitvoeren van deze opdrachten zien we hoe de website wordt gebruikt en waar zich knelpunten bevinden. Ook wordt er gekeken naar wat er juist wél goed werkt.

Op locatie of in ons eigen usabilitylab voeren we het kwalitatieve onderzoek uit. We maken hierbij gebruik van de ‘hard-op-denk-methode’ waarbij we de testpersoon vragen om zo veel mogelijk gedachten met ons te delen. Zo proberen we zicht te krijgen op wat zich afspeelt in het hoofd van de testpersoon en kunnen we waar nodig verdiepende vragen stellen. Deze krachtige onderzoeksmethode levert vaak ontzettend veel (nieuwe en verrassende) inzichten op!

Tijdens de testen maken we gebruik van eye-tracking apparatuur zodat we ook de oogbewegingen van testpersonen kunnen meten en analyseren. De testen voeren we veelal uit op verschillende devices. Aanvullend kunnen we ook nog andere onderzoeksmethoden hanteren om de gewenste inzichten te vergaren zoals bijvoorbeeld: interviews, card sorting, focusgroepen en/of een enquête.

 

Analyse, rapportage & advies

Na afloop van het vervolgonderzoek worden alle resultaten verzameld en geanalyseerd. De resultaten worden samengevat in een overzichtelijk rapport waarin diepgaande inzichten, bevestiging van kwaliteit en praktische verbeterpunten te vinden zijn. Daarnaast bekijken we samen hoe het optimalisatietraject er uit komt te zien.

Aan de slag?

Kan je niet wachten om jouw website aan de test te onderwerpen? Wacht niet langer en neem contact op met onze usability-experts Jeroen of Denise via info@perplex.nl!

Perplex - Jeroen van Rijssen
Perplex - Denise van der Burg