Accessibility

Accessibility is een belangrijk onderwerp in de digitale wereld. Het is dan ook een essentieel onderdeel van een website, maar ook een onderdeel wat vaak vergeten wordt. 

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om opdrachten op de computer uit te voeren. Mensen met een (visuele) beperking lopen hierbij vaak tegen belemmeringen aan. Wij zijn van mening dat een website voor iedereen toegankelijkheid moet zijn, ongeacht functiebeperking.

Wat is accessibility?

Accessibility wordt ook wel digitale toegankelijkheid of webtoegankelijkheid genoemd. Dit zijn belangrijke termen wanneer je digitaal werkt en/of een website beheert. Accessibility gaat namelijk over het toegankelijk en bruikbaar maken van een website voor iedereen, inclusief mensen met een beperking. Denk hierbij aan ouderen met een verminderd gezichtsvermogen, blinden en slechtzienden, mensen met een beperkte handfunctie, doven en slechthorenden of bezoekers met een verminderde leesvaardigheid.

Partnerships

Het webtoegankelijk maken van een website doen we niet alleen. Hiervoor werken we samen met diverse partners. Op deze manier kunnen we je van de nieuwste informatie voorzien, de implementatie zo compleet mogelijk maken en alle richtlijnen volgen. Op het gebied van accessibility werkt Perplex samen met:

  • Stichting Accessibility
  • Stichting Waarmerk drempelvrij.nl
  • Dutch Digital Accessibility Index (DDAI)

Wetgeving

Wist je dat digitale toegankelijkheid wettelijk verplicht is voor Nederlandse overheden en instellingen uit de (semi)publieke sector? Websites van deze instellingen moeten voldoen aan de eisen van WCAG 2.1. Deze afkorting staat voor Web Content Accessibility Guidelines en bevat richtlijnen en aanbevelingen voor Toegankelijkheid van Webcontent.

Het volgen van WCAG 2.1 richtlijnen zal content voor meer mensen met functiebeperkingen toegankelijker maken, waaronder blindheid en slechtziendheid, doofheid en gehoorverlies, leerproblemen, cognitieve beperkingen, motorische beperkingen, spraakproblemen, overgevoeligheid voor licht en combinaties daarvan. Het volgen van deze richtlijnen maakt webcontent niet alleen bruikbaar voor bovenstaande doelgroepen, maar voor gebruikers in het algemeen!

Viecuri beloond met Waarmerk drempelvrij.nl

VieCuri is het eerste ziekenhuis in Nederland dat voldoet aan de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl. De website VieCuri.nl is door Perplex geoptimaliseerd als toegankelijke website en door de (externe) inspectie-instelling Stichting Accessibility, na het uitvoeren van een audit, beloond met het Waarmerk drempelvrij.nl. De website voldoet aan de zogenaamde AA-richtlijnen; een garantie dat iedereen er gebruik van kan maken, inclusief mensen met een beperking.

Lees de case

Slechtziend navigeren naar Viecuri.nl

In 2017 gingen wij op bezoek bij Elwin, die alleen met zijn linkeroog nog maar 2% kan zien. Hij gebruikt een screenreader om via internet eten te bestellen, het nieuws te lezen en zijn blog bij te houden. In onderstaande video laat Elwin zien hoe hij naar een bepaalde pagina op de website van VieCuri Medisch Centrum navigeert.

Elwin en Jeffrey achter de computer

Waarom iedereen digitaal toegankelijk moet zijn

We kunnen tegenwoordig bijna alles online regelen. Soms is er zelfs geen keuze. Maar wat nu als je een beperking hebt en een website voor jou niet toegankelijk is? Gelukkig is digitale toegankelijkheid sinds 2017 toegevoegd aan het VN-verdrag voor de Rechten van de Mens met een handicap. Want de online wereld, die is toch van iedereen?

We laten je graag kennismaken met de beginselen van digitale toegankelijkheid dus schreven hier een whitepaper over.

Download de whitepaper

Samen naar toegankelijkheid als de norm en ontoegankelijkheid als de uitzondering.

Voorbeeld alt-tekst in blog

5 tips voor een toegankelijk website

We helpen je graag op weg naar een toegankelijke(re) website en delen 5 tips die eenvoudig te realiseren zijn. 

  • Focus en test altijd op de doelgroep! Een schermlezer zal de meeste foutjes wel oppikken, maar de gebruiker weet het beste hoe hij/zij deze technologie gebruikt. 
  • Gebruik waar mogelijk standaard semantische HTML. Deze soort HTML geeft de juiste structuur van een document of pagina aan. Het gebruik van HTML-elementen als secties, navigatiemenu's en paragrafen kunnen al heel nuttig zijn! 
  • Maak bij titels van afbeeldingen gebruik van een tekstalternatief (Alt-tekst). Op deze manier kunnen blinde of slechtziende mensen de naam van de afbeelding lezen met hun screenreader en een beter beeld vormen van de pagina. 
  • Test je website met een schermlezer en zonder muis. Doe dit op een Windows computer met de sneltoets Ctrl + Windows + Enter en op een Mac computer met command + F5
  • Test toegankelijkheid bij de doelgroep, maar ook in de browser. Een goede tool hiervoor is de Axe extensie (download voor Chrome of Firefox).

Voor ziekenhuizen

Benieuwd wat we, naast Viecuri, voor andere ziekenhuizen hebben gedaan en in de toekomst kunnen betekenen?
Op onze expertise pagina voor ziekenhuizen delen we hier meer over.

Meer informatie

Hoe kan accessibility uw dienstverlening versterken?

Daarover denken we graag met u mee. Kom gerust bij ons langs in hartje centrum Arnhem. Liever bellen? Dat kan natuurlijk ook.

Telefoon 026 383 07 34 | E-mail info@perplex.nl