1. Home
  2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten, aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Tot 12 augustus 2020 gebruikten we onderstaande voorwaarden, maar deze worden niet langer meer voor nieuwe opdrachten ná 12 augustus 2020 gehanteerd.

Op al onze diensten, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van ICT~Office, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840, van toepassing. U treft deze hier aan in het Nederlands en Engels: