Algemene voorwaarden

Op al onze diensten, aanbiedingen en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van ICT~Office, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840, van toepassing. U treft deze hier aan in het Nederlands en Engels: